api.arbetsformedlingen.se

Information
Välkommen till api.arbetsformedlingen.se. Här hittar du Arbetsförmedlingens API:er om platsannonser och arbetsförmedlingskontor. Notera att dessa API:er inte ännu är officiellt publicerade och att vi därför inte kan tillhandahålla support eller ge garanti för bakåtkompatibilitet i takt med att vi uppdaterar våra API:er.
/Platsannons
Förklaring:
{*} och {id*} = obligatoriska, {V} = valfri, {M} = minst en ska vara ifylld

Hämta en platsannons:
http://api.arbetsformedlingen.se/platsannons/{id*}
Matcha platsannonser:
http://api.arbetsformedlingen.se/platsannons/matchning?lanid={M}&kommunid={M}&landid={M}&omradeid={M}&yrkesid={M}&nyckelord={M}&omradeid={M}
Söklista län:
http://api.arbetsformedlingen.se/platsannons/soklista/lan
Söklista län&utland:
http://api.arbetsformedlingen.se/platsannons/soklista/lan2
Söklista omrade:
http://api.arbetsformedlingen.se/platsannons/soklista/omrade
Söklista land:
http://api.arbetsformedlingen.se/platsannons/soklista/land?omradeid={V}
Söklista kommuner:
http://api.arbetsformedlingen.se/platsannons/soklista/kommuner?lanid={V}
Söklista yrkesområden:
http://api.arbetsformedlingen.se/platsannons/soklista/yrkesomraden
Söklista yrkesgrupper:
http://api.arbetsformedlingen.se/platsannons/soklista/yrkesgrupper?yrkesomradeid={V}
Söklista yrken:
http://api.arbetsformedlingen.se/platsannons/soklista/yrken?yrkesgruppid={V}
/Arbetsformedling
Förklaring:
{*} och {id*} = obligatoriska, {V} = valfri, {M} = minst en ska vara ifylld

Hämta en arbetsförmedlingsplats/kontor:
http://api.arbetsformedlingen.se/arbetsformedling/{id*}
Söklista län:
http://api.arbetsformedlingen.se/arbetsformedling/soklista/lan
Sök efter arbetsförmedlingsplatser:
http://api.arbetsformedlingen.se/arbetsformedling/platser?lanid={*}